Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry co, Ltd

JSDJ Heavy Industry co, Ltd

Kommisjonering Fullført - Avløpsvarmepannere For Farlig Avfallsforbrenning

Sluttbruker: Kjemisk industripark

Dato for kontrakt: 2016-12-07

Idriftsettelsesdato: 2018-01-28

Tegningsnr .: 780Y

 

Omfanget av tilbud:

Kjeler Riktig, avløpsvarmepannainstallasjon, instrumenter og ventiler, ildfaste, reservedeler, etc.

ASH Kjele - rør, HRSG for roterende ovn, etc.

 

Nøkkelparametere:

 

Innløpstemperatur: 1138 Celsius

Outlet gass temp: 550 ~ 550 Celsius

Damptrykk: 1,8 MPA

Damptemp: 300 Celsius

Damputgang: 10 T / H