Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry co, Ltd

JSDJ Heavy Industry co, Ltd

Levering Fullført - Avløpsvarmekoker for katalytisk prosess (Oljeraffinering

Sluttbruker: innenriks klient

Dato for kontrakt: 2017-05-21

Leveringsdato: 2017-08-20


Avløpsvarmeoppvarmingskjele - Tilførselsomfang: kjele damptrommel, kjelefordamper , kjeleoppvarmer, kjeleforbedrer, kjelestålramme, kjeleplattform , kjeltrapp , kjelerør , SCR-modul, varmtvannstråle desuperheater, tilleggsprodukter, instrumenter og ventiler, etc.

 

Nøkkelparametere:

  Innløpsgastemperatur: 500 Celsius

Utgangsgass temp: 170 Celsius

Damptrykk: 1,3 MPA

Damptemp: 250 Celsius

Damputgang: 28,65 T / H


Bilder ovenfor er bare stålbjelker for stålkonstruksjonen.

Å være oppdatert...