Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry co, Ltd

JSDJ Heavy Industry co, Ltd

Vellykket igangsetting av Indre Mongolia Prosjekt - AQC Avfallsvarmekoker

Vellykket igangkjøring av Indre Mongolia-prosjektet - AQC Avfallsvarmekjeler  

 

Den 20. august 2016 fullførte JSDJs installasjonsbesetning oppføringsarbeidet til en AQC-spillvarmekoker for et sementanlegg i Indre Mongolia. Kort tid opplevde våre on-site ingeniører sammen med kundens tekniske team det vellykkede opplegget av dette prosjektet.

 

Vår WHRB ble utformet for å gjenvinne spillvarmen fra det svært støvbelagte røykgasset som kommer fra klinkerkøleren. Vi tok i betraktning at støvet er spesielt med høy hardhet, derfor må det tas visse tiltak for å forhindre slitasje på varmeoverflaten. Som et resultat av dette optimaliserte våre ingeniører strømningshastigheten og strategisk plassert baffelplater og avledningsanordninger for å utjevne gassflytfeltet. De viktigste tekniske dataene er angitt nedenfor.

 

Nøkkelparametere

 

Produksjonskapasitet: 3000 T / D

Innløpstemperatur: 36 0 Celsius

Utløpsgastemperatur: 135 Celsius

Damptrykk: 0,8 MPA

Damptemp: 260 Celsius

Damputgang: 12 T / H